• <cite id="zbrUz"><kbd id="zbrUz"><abbr id="zbrUz"><noframes id="zbrUz">

  <textarea id="zbrUz"><source id="zbrUz"></source></textarea><col id="zbrUz"><select id="zbrUz"><tr id="zbrUz"><ol id="zbrUz"><var id="zbrUz"><span id="zbrUz"></span></var></ol></tr></select><video id="zbrUz"><colgroup id="zbrUz"><option id="zbrUz"></option></colgroup></video></col>

   <del id="zbrUz"><span id="zbrUz"></span></del><ol id="zbrUz"><dl id="zbrUz"><dd id="zbrUz"><span id="zbrUz"></span></dd></dl><dl id="zbrUz"><embed id="zbrUz"><optgroup id="zbrUz"></optgroup></embed></dl></ol>
   <strong id="zbrUz"></strong><caption id="zbrUz"></caption><tbody id="zbrUz"><col id="zbrUz"><bdo id="zbrUz"><input id="zbrUz"><dfn id="zbrUz"><rt id="zbrUz"><code id="zbrUz"></code><acronym id="zbrUz"><map id="zbrUz"></map><ins id="zbrUz"><em id="zbrUz"><audio id="zbrUz"></audio></em></ins><strike id="zbrUz"><button id="zbrUz"></button></strike></acronym></rt></dfn></input></bdo><aside id="zbrUz"><small id="zbrUz"><fieldset id="zbrUz"></fieldset><sup id="zbrUz"><rp id="zbrUz"></rp><ol id="zbrUz"></ol><i id="zbrUz"><ul id="zbrUz"></ul></i></sup><caption id="zbrUz"></caption><tfoot id="zbrUz"><rp id="zbrUz"><select id="zbrUz"><form id="zbrUz"><thead id="zbrUz"><nav id="zbrUz"></nav></thead></form></select></rp></tfoot><ruby id="zbrUz"></ruby></small><tfoot id="zbrUz"></tfoot></aside></col></tbody><var id="zbrUz"><sup id="zbrUz"></sup></var>

   thinkphp5.1 路由设置问题该如何解决?请大神赐教。。。。。

   浏览:115 发布日期:2019/10/21 分类:ThinkPHP5专区
   Route::get('[:lang]/faqs/[:url_name]', 'index/Faqs/index')
   ->pattern(['[:lang]' => '.*','url_name' => '.*']);
   我设置了这个路由再使用中,挺正常的,唯一问题就是 [:url_name]这个与前面那个faqs,存在有一样的 就访问失败,比如『http://××××/faqs/faqs-test』,这个参数就获取不到,该如何解决?请大神赐教。。。。。
   最佳答案
   评论( 相关
   后面还有条评论,点击查看>>