• <dd id="faKZS"><dfn id="faKZS"><audio id="faKZS"></audio></dfn><noscript id="faKZS"><figure id="faKZS"></figure></noscript></dd>
  <link id="faKZS"></link>
 • <button id="faKZS"></button><blockquote id="faKZS"><rt id="faKZS"><ins id="faKZS"><q id="faKZS"><link id="faKZS"><samp id="faKZS"></samp></link><col id="faKZS"></col></q></ins><bdo id="faKZS"><var id="faKZS"><datalist id="faKZS"></datalist></var></bdo></rt></blockquote>
  <nav id="faKZS"><object id="faKZS"></object><label id="faKZS"><colgroup id="faKZS"></colgroup></label></nav><th id="faKZS"></th>
  <small id="faKZS"><i id="faKZS"></i><button id="faKZS"></button></small>
   <link id="faKZS"><tfoot id="faKZS"><option id="faKZS"><q id="faKZS"></q></option></tfoot></link><strong id="faKZS"></strong>

     【中秋快乐】【无坑不加密】给大家送上小程序商城源码

     浏览:344 发布日期:2019/10/21 分类:系统代码
     不说咱们系统别人的有多么好,但是我们能至少保证商城可以跑通,无加密,真正做到纯开源!

     无坑试验田!

     基本功能:
     拼团是可用的
     签到
     优惠券
     评价功能
     购物流程畅通
     一键式安装部署

     代码结构简单,非常适合二开。
     开源项目地址:https://gitee.com/laiketui/open

     最主要的是:你不授权也可以商用,即可官网上要求授权,但是真正授权的人有多少呢?哈哈
     评论( 相关
     后面还有条评论,点击查看>>